Arbetstitel: Everything you ever wanted is on the other side of fear

När en populär youtuber ska filma en "challenge" går allt fel.

Projektlogg

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun