Alltid Oavsett

I Lena Gustavsson Wibergs arbetsbeskrivning står det att hon ska vara länken mellan klubben och supportrarna och i förlängningen skapa positiv atmosfär. Lena har arbetat med supporterfrågor i tio år och har senaste åren känt mer och mer hopplöshet och maktlöshet. Men inför säsongen 2016/2017 har hon krävt ökade resurser för att få flera medarbetare för att kunna lägga mer energi på fånga upp stökiga supportar.
Vi kommer att följa henne med ett helt nytt team som ska göra skillnad på läktaren. Lena är Sveriges enda kvinnliga SLO och en extremt verbal och underhållande person som ständigt sätter fördomar och värderingar på spel, det går snabbt och inte helt enkla beslut ska fattas, och jag har ofta haft dubbla känslor inför vad som är det rätta. Lena väcker mitt intresse och får mig att ställa frågor: som till vilken grad ska man hjälpa folk som har destruktiva mönster, När ska man bestraffa med tillexempel avstängningar och när ska man ställa upp och hjälpa.

Projektlogg

Projektstart 2016-03-22

Projektet startades av Majaq Julén.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun