Allt Samlat Ljus

Allt Samlat Ljus är en experimentell kortfilm om en ung kvinna som precis har förlorat sin mamma. I en serie collageartade bilder får vi följa hennes väg in i och ut ur sorgen. Hur hon kämpar med sin upplevda känsla av maktlöshet, hur hon lyckas ta sig upp ur sin till synes hopplösa situation och gå stark ur den. Poesi möter bild - vad händer i kollisionen dem emellan? Detta är en film om människor i sorg och hur man hanterar denna. Detta är en film om att finna ljuset när allt känns mörkt.

Projektlogg

Projektstart 2011-05-01

Projektet startades av Siri Hill.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun