Allt är bra

Allt är bra - Satir på internet.
I tre sinsemellan helt olika kortfilmer undersöks och ifrågasätts vedertagna sanningar om världen. Galet, frispråkigt, vasst, tänkvärt och roligt är målet. Filmerna rör sig mellan musikal och journalfilm och binds samman endast med en jingel.

Projektlogg

Projektstart 2011-01-26

Projektet startades av Olle Jernberg.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun