Adrianas tystnad (2)

Filmen handlar om att hitta sin egen röst.

ADRIANA (55) har hanterat sin rädsla för andra människor genom att filtera bort allas röster. Hon hör inte maken som skäller på henne, inte grannarna som bråkar - inte heller sin egen röst. Men när hon råkar ut för en bilolycka och hamnar i koma - växer plötsligt hennes inre röst till ett vrål. Ett vrål som krossar allt i sin väg och som för Adriana till en annan värld. En värld där folk viskar. En värld där man hjälper varandra.

Jag vill med ADRIANAS TYSTNAD skapa en film som ligger i gränslandet mellan den inre och den yttre världen. Jag vill arbeta med filmens drömlika språk, genom bild och inte minst genom en subjektiv ljudbild. Tillsammans med en musiker och en sångerska kommer vi att leta upp Adrianas röst, få ut den i världen.
Det kommer att bli fint.

Projektlogg

Projektstart 2017-04-20

Projektet startades av Maria Clauss.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun