Sista ansökningsdag för Filmbasens och StDH:s kurs i kompletterande filmregi

Datum: 15 okt 2018

15 oktober är sista ansökningsdag för Filmbasens och StDH:s fristående kurs i kompletterande filmregi.

Kursen, som startar 2019, är på halvtid under två terminer. Den är tänkt att ge kompletterande kunskaper i filmregi och projektutveckling till dig som redan är filmare, men som saknar en kandidatutbildning i filmregi.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun