Perspektiv på Transmedia

Datum: 14 nov 2011
Tid: 13-15.30
Plats: Stockholms dramatiska högskola, Valhallavägen 189

Vill du lära dig mer om hur transmedialt berättande fungerar? Vill du kommunicera med din publik? MEDIA Desk Sverige och Stockholm dramatiska högskola (STDH) arrangerar en inspirerande halvdag den 14 november där du bland annat får höra Emmybelönade Martin Ericsson och ta del av ett spännande work in progress.

 

Program 


13:00 Inledning - Joffe Rydberg-Lidén 

13:15 BASTIAN Work in progress 
Roozbeh Behtaji jobbar just nu på transmediaprojektet BASTIAN. BASTIAN är en berättelse om sökande efter nationell identitet, en roadmovie genom Europa där publiken får dela Bastians erfarenheter och dela med sig av sina egna. 

13:45 Stöd till transmediaprojekt 
MEDIA Desk Sverige berättar om de europeiska stöd som finns att söka för att utveckla transmedia-projekt. 

14:00 Kaffepaus 

14:20 Transmediakurs på STDH 
Joffe Rydberg-Lidén berättar om den kurs om transmedia som STDH erbjuder. 

14:30 "Interaktivitet eller deltagande?" 
Deltagande och interaktivet har blivit två modeord i media, reklam och samhällsdebatt. Men vad innebär det att släppa in en deltagande publik i en fiktion? Och hur skiljer sig det sättet att jobba från mer traditionella datorspels digitala interaktion? Emmybelönade Martin Ericsson (f.d. The Company P, numera Bardo AB) använder konkreta exempel från tio år i gränslandet mellan rollspel, TV och internetundehållning för att bena ut begreppen. 

15:00-15:30 Avslutande diskussion 

Moderator: Joffe Rydberg-Lidén 

Var? Stockholms dramatiska högskola, Valhallavägen 189 
När? Måndag 14 november 13-15:30 
Hur? Osa senast fredag 11 november på [email protected]

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun