Filmkväll på Filmbasen

Stockholms län
Datum: 14 feb 2018
Tid: 18:00
Plats: Filmbasen, Rotemannavägen 29, Subtopia, Alby.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun