Personal i Stockholm

 • Åsa Segerstedt Falewicz

  Koordinator Filmbasen
  Medverkar i 1 projekt.
 • Joakim Blendulf

  Chef Film Stockholm/Filmbasen
 • Robert Andersson

  Webbutveckling, workshops, m.m.
  Medverkar i 2 projekt.
 • Charlotta Miller

  Projektkoordinator Stockmotion
 • Anne-Marie Söhrman Fermelin

  Konsulent för ung film och talangutveckling Film Stockholm/Filmbasen Kontakt: [email protected]
 • Rafael Franco

  Projektledare Filmbasen c/o
 • Rickard Monsén

  Teknikansvarig Filmbasen
 • Samuel Sjöblom

  FÖRÄLDRALEDIG Webbutveckling, workshops mm

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun