Kontakt

Filmbasen Alby
Rotemannavägen 29
145 57 Norsborg
Se under personal för respektive kontaktperson
Karta till Filmbasen i Alby

.........

Film i Örebro
Örebro läns landsting
Eklundavägen 11
Box 1613
701 16 Örebro
Se under personal för respektive kontaktperson
Webb: www.orebroll.se/film
Karta till Film i Örebro

.........

Film i Sörmland
Box 314
Ö Trädgårdsgatan 2
611 26 Nyköping
Kontaktperson: Gunnel Nelzén
0155 - 24 57 89 / 070 - 693 60 37
[email protected]
www.filmisormland.se

Karta till Film i Sörmland

.........

Film i Västmanland
Box 1093
Vasagatan 20a,
721 27 Västerås
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wedérus
Telefonnr: 021-17 45 68
www.ltv.se/film

Karta till Film i Västmanland

Använd formuläret nedan för att skicka e-post till oss. Under kategorier väljer du mottagare (ditt läns kontaktperson) för ditt mail

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun