Filmbasen lämnar över stafettpinnen för Crowdfunding

Filmbasen Crowdfunding drevs som ett pilotprojekt i två omgångar mellan 2012-2014 i samarbete med Filmregion Stockholm-Mälardalen och Crowdculture. Syftet med projektet var att främja filmarnas möjligheter att hitta alternativa finansieringsmodeller och totalt startades nära 30 kampanjer, varav drygt hälften nådde sina uppsatta mål. 

Under tiden projektet pågick har vi kunnat se hur crowdfundingkulturen växt sig allt större i både Sverige och resten av världen. I dag finansieras många kreativa projekt via Indie Go Go, den amerikanska sajten Kickstarter har etablerat sig i Sverige och tagit upp konkurrensen med svenska sajter som  Funded by me och Crowdculture. Därför lämnar Filmbasen nu stolt över stafettpinnen till dem, och hoppas på att få se många crowdfundade filmer i framtiden!

Vill du veta mer om Filmbasens Crowdfundingsatsning går det att läsa här.

Har du frågor kring satsningen Filmbasen Crowdfunding, kan du ställa dem till [email protected].

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun