Postproduktion och kameraförståelse

Filmrummet bjuder denna månad på tre spännande och fördjupande dagar om nya uttryck och postproduktion. 21/11 ger inbjudna experter från branschen ger sin syn på den senaste utvecklingen inom postproduktion och presenterar nya lösningar. Dessutom digital restaurering, elektronisk biografdistribution och det digitala biografljudets utmaningar och möjligheter, med presentationer av Dolby Atmos och Auro by Barco. Läs mer.

Veckan efter, 26-27/11 blir det föreläsningar, samtal och workshops med framträdande filmare, forskare och konstnärer. Bland gästerna finns Patricia Pisters, Professor i media och film vid Amsterdams universitet, Joachim Trier, Mia Engberg, Michel Wenzer, Ninja Thyberg mfl. Avslutningsvis ges fyra valbara workshops med olika inriktning där Maja Borg, f.d deltagare i vårt Talangprogram, är processledare. Läs mer!

Skrivet av: Karin Ekberg

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun