Tre nya talangfilmare till Talangprogrammet 2009

TRE NYA FILMARE TILL TALANGPROGRAMMET 2009
Det är nu klart att Fijona JonuziElisabeth Marjanovic Cronvall och Måns Månsson blir de tre nya deltagarna i Film Stockholm/Filmbasens Talangprogram 2009. 

Läs mer om talangerna här

Talangprogrammet startades 2008 och är en årslång workshop till vilken ett begränsat antal unga filmtalanger inbjuds för att stärka sina konstnärskap och branschnätverk samt för att utveckla nya filmprojekt i alla genrer.

– Första året gav mersmak och nu stärker vi satsningen – bland annat genom att engagera Anne-Marie Söhrman Fermelin som huvudcoach, säger Joakim Blendulf på Film Stockholm/Filmbasen.

Anne-Marie Söhrman Fermelin har anlitats som huvudcoach för Talangprogrammet 2009.

– Jag ska stödja talangerna under hela året genom att arrangera möten med strategiska personer ur branschen och följa deras processer att utveckla nya filmprojekt både vad gäller konstnärliga aspekter och moment som finansiering och distribution.

Talangerna kommer även erbjudas möjlighet att engagera en personlig mentor under året samt erhåller ett Talangstipendium om 50 000 kr, fri tillgång till Filmbasens teknik och möjlighet att söka projektstöd.

Deltagande filmare i Talangprogrammet 2008 var Ester Martin Bergsmark, Tora Mårtens och Axel Petersén.


För mer information och intervjuer med talangerna och huvudcoachen, kontakta:

Joakim Blendulf, konsulent och projektledare
Tel 0708-84 22 08
Epost [email protected]

Skrivet av: Joakim Blendulf

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun