Projektstart 2019-10-29

Projektet startades av Cecilia Björk.

Skrivet av: Cecilia Björk

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun