Projektstart 2019-09-10

Projektet startades av Carolina Hindsjö.

Skrivet av: Carolina Hindsjö

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun