Projektstart 2019-08-20

Projektet startades av Alice Ängeby.

Skrivet av: Alice Ängeby

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun