Projektstart 2019-08-14

Projektet startades av Simon Revilla.

Skrivet av: Simon Revilla

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun