Projektstart 2019-04-02

Projektet startades av Charlotta Hayes.

Skrivet av: Charlotta Hayes

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun