@amanda

Egenproducerad kortfilm (4:00) från 2018 baserad på en verklig händelse. Manus, regi, foto och post-produktion.

Skådespelare: Oskar Laring, Matilda Källström

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun