Terima kasih

About the beautiful and ephemeral friendship that is born through the unspoken language of childhood.

Skrivet av: Liliana Garmvild

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun