Projektstart 2019-03-21

Projektet startades av Henrik Hanson.

Skrivet av: Henrik Hanson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun