Projektstart 2019-03-08

Projektet startades av Jonathan Elfving.

Skrivet av: Jonathan Elfving

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun