Projektstart 2019-02-05

Projektet startades av Adam Cronstedt.

Skrivet av: Adam Cronstedt

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun