Projektstart 2019-02-01

Projektet startades av Angelica Prodromou.

Skrivet av: Angelica Prodromou

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun