SUSHI

I stund hetare än wasabi ringer plötsligt telefonen. "Varför svarar du inte direkt? Du låter andfådd, vad gör du?"

Skrivet av: Julian Yderbo

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun