The Pearl Of Africa (TRAILER)

A netflix documentary about being transgender in Uganda.

Skrivet av: André Wallström

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun