Projektstart 2019-01-10

Projektet startades av Alva Hallerström.

Skrivet av: Alva Hallerström

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun