Le delire de negation - Eller när Cotard vände sig i graven och dog (2014)

Två främlingars öden binds ihop av en ödesdiger händelse.

Skrivet av: Joel Ängeby

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun