Projektstart 2019-01-09

Projektet startades av Gabriella Carlson.

Skrivet av: Gabriella Carlson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun