Keep Out - Horror Short 2019

Anna hasn't seen her boyfriend since he locked himself in the bedroom a long time ago. One day he stops eating the food she makes for him. Anna fears the worst, but going inside the room is against the rules.

Skrivet av: Mattias Silva FSF

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun