Projektstart 2019-01-08

Projektet startades av Andreas Nilsson.

Skrivet av: Andreas Nilsson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun