Projektstart 2019-01-07

Projektet startades av Elizabeth Carlyon.

Skrivet av: Elizabeth Carlyon

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun