Baby run

''BABY RUN'' by Producer and Director Electra Gustafsson. Starring Shamon Demirel, Joakim Leopold and Angelica Prodromou.

Skrivet av: Electra Gustafsson

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun