Control

Veronica is a vampire who has trubbel controlling her lust for blood and doesn't release it until it's too late.

Skrivet av: Electra Gustafsson

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun