Projektstart 2018-12-21

Projektet startades av Alexander Larsson.

Skrivet av: Alexander Larsson

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun