Projektstart 2018-10-26

Projektet startades av Daniel Hållquist.

Skrivet av: Daniel Hållquist

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun