Terror on wheels

"RÄDDA LSS Ta strid för personlig assistans recenserar:

TERROR ON WHEELS
Release: 2018
Producent och regissör: Daniel Hållquist
Huvudrollsinnehavare: Johan Öberg
Genre: Kortfilm, Dokumentär
Betyg: ♿♿♿♿♿

TERROR ON WHEELS är en kortfilm om anti-hjälten Olle som bestämmer sig för att blotta sitt innersta, sina tankar, känslor och upplevelser. Ur det den normsättande omvärlden behandlat som något pestsmittat mindre vetande objekt de möjligtvis tvingats passera någon gång i livet framträder något fullkomligt unikt. Plötsligt får världen ta del av ett egendomligt fenomen. Olle transformeras till en faktisk människa som tydligen hade både drömmar, känslor och inte minst egna åsikter. Olle bestämmer sig för att den normsättande omvärlden ska få ta del av den faktiska människans innersta, eftersom de behöver förstå det mörka inre deras bemötande av Olle faktiskt orsakat. Resultatet blir för tittaren ett brutalt uppvaknande som föranleder ett oerhört befogat och välbehövligt självrannsakande. Tittaren tvingas konfronteras med frågan om exakt vilken värld fylld av fördomar och exklusion invånarna i Landet Lagom faktiskt medverkat i att skapa.

Johan Öberg som gör en fullkomligt lysande insats i huvudrollen som Olle förvandlar på några minuter anti-hjälten till en regelrätt hjälte fylld av mod, passion och ett antal sanningens ord.
Öbergs prestationer på duken är så klockrent träffande i Landet Lagom, där de allra flesta tar sig rätten att tycka och agera över huvudet på andra människor, att han bokstavligt talat fullbordar Hållquists geniala mästerverk.
Filmen är något av det bästa vi har sett, och den stora frågan är väl hur Festival de Cannes Göteborgs filmfestival och Kulturnatta skulle kunna lyckas med bragdguldet att missa detta mästerverk?

Detta är sannerligen något som borde ligga Cate Blanchett varmt om hjärtat med tanke på hennes engagemang för jämlikhet i filmindustrin, men också naturligtvis hennes otroligt starka engagemang för mänskliga rättigheter via UNHCR, the UN Refugee Agency. Det råder inga tvivel om att här kunde de alla blivit fullkomligt banbrytande på området, inte minst med tanke på i vilken rasande takt människor med normbrytande funktionsvariationer förlorar sina mänskliga rättigheter i Sverige och vi dessutom tragiskt nog faktiskt har familjer som när de lyckas, rent faktiskt tvingas fly för att rädda anhöriga. Det handlar ju dessutom i många fall om människor som rent faktiskt också förlorar livet till följd av just förlorade mänskliga rättigheter. Förslagsvis borde ju dessutom Sveriges Radio och SVT plockat upp filmen i utbildnings- och allmänkunskapssyfte"

https://www.facebook.com/128363604555836/posts/297738534285008/

Tillhör projekt: CP-Blues
Skrivet av: Daniel Hållquist

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun