Title 18

A fictionalized story based on actual news about a rape cover-up at Steubenville High School in Ohio. This short film is based on the story of the hacker that helped expose the cover-up.

Skrivet av: Caio Simbula

Relaterade filmklipp

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun