Flower

The encounter between a conservative, religious woman and a hedonistic young lady while waiting for their cars in the tire shop.

Skrivet av: Caio Simbula

Relaterade filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun