Meaningless Conversations in Beautiful Environments

Against a backdrop of magnificent landscapes and epic tableaus, banal conversations take place between characters who are comically oblivious to their surroundings.

Skrivet av: Lisa Östberg

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Stockholms läns landsting och Botkyrka kommun

© Stockholms läns landsting och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun