Projektstart 2018-04-03

Projektet startades av Viking Almquist.

Skrivet av: Viking Almquist

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun