Projektstart 2018-03-28

Projektet startades av Miriam Renting.

Skrivet av: Miriam Renting

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun