Storstadstrafik utan köer och trängsel

En film baserad på forskning vid Vinnova Centre for Sustainable Communications (CESC), KTH Kungliga tekniska högskolan.

Skrivet av: Miriam Renting

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun