Projektstart 2017-09-21

Projektet startades av Cecilia Nessen.

Skrivet av: Cecilia Nessen

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun