Projektstart 2017-04-18

Projektet startades av Håkan Julander.

Skrivet av: Håkan Julander

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun