Att läsa glaset (Reading Glass)

”Kvartsglas, planglas, isoleringsglas, självrengörande glas, plexiglas, laboratorieglas, kristallglas, fiberglas, optiskt glas. Glasets användningsområden och betydelser för vetenskapen och det moderna samhället är många. Glas finns i datorer, telefoner, glasögon och filmkameror. Vi omger oss med byggnader av glas. Problemet med äldre glas var att det inte var genomskinligt. Genom experiment med tillsättning av sodaört importerad från Syrien, lyckades italienaren Angelo Barovier framställa klart glas, i Venedig på 1300-talet. Han kallade det ’cristallo’. Även spegeln kom till genom glaset. Tidigare hade speglar återgett deformerade bilder, men nu kunde man genom en blandning av tenn och kvicksilver framställa en helt slät spegel. Leonardo da Vinci skriver att den var måleriets viktigaste uppfinning. När man för första gången kunde se sig själv, och inte bara andra människor, började ett självcentrerat samhälle växa fram.” (utdrag ur voice-over)

I filmen ”Att läsa glaset” utforskas glas som kulturell produkt, konstverk, uppfinning, begrepp och associationsyta, med utgångspunkt i ett arkiv för svensk glasproduktion. I glimtar ur en enda långsam tagning längs hyllorna i arkivet, placerat under glashyttan i Boda där sedan nedläggningarna av flera svenska glasbruk en av Skandinaviens största glassamlingar förvaras, möts vi av bruks- och konstglas från de senaste hundra åren. Till kamerans konkreta inläsning av glasföremålen på hyllorna läggs i filmens ljudspår en tolkning av glaset genom historien och litteraturen. Där citeras en rad källor som vävs samman med anteckningar och reflektioner till en fragmentarisk berättelse. Med jämna mellanrum bryts filmens bildflöde av svarta brott, som påminner om ögats blinkningar eller kameran vi ser igenom. Kameran, vilken likt de mikroskop, teleskop och glasögon som dyker upp i filmen, har hjälpt oss att se längre och bortom ögat - till och med bakåt i tiden. Bildflödet ackompanjeras av en musikalisk tolkning av arkivet som rum och av materialet glas, som komponerats för ändamålet av Samuel Nicolas (2015).

Bland de frågor som filmen vill väcka finns hur glaset som industri och hantverk har medverkat till att forma svensk kultur och identitet. Vad innebär det att flera större glasbruk över senare år har stängts ner eller förlagt sin produktion utomlands, inte minst för de människor, samhällen, och regioner som fortfarande är beroende av denna industri? Arkivet blir en symbol för ett ”efteråt”, för död och förändring. Filmen vill vidare ställa frågor kring vad glaset som vetenskaplig uppfinning har inneburit för framväxten av ett modernt samhälle, liksom för hur vi i dag betraktar oss själva och omvärlden. Förbindelser mellan glas, optik, seende, vetenskap och modernitet väcks, mellan rörelse och kontinuitet, avbrott och förändring. Inte minst genom kamerans ständiga rörelse genom rummet och genom den spegling som sker mellan glaset i kameran och glaset på hyllorna. Liksom genom röstens hänvisningar till hur glas kan uppstå genom blixtnedslag och förglasning av sand, hur dess tillverkning beskrivs i termer av kontroll, segregation och homogenitet, till hur glasmassan jämställs med ett nätverk av atomer, bundna till varandra.

”Att läsa glaset” har filmats i arkiven under hyttan i The Glass Factory, f.d. Boda glasbruk, 2015, som del av det treåriga konstprojektet ”Massa i rörelse”. Projektet har genomförts med stöd av bl.a. The Glass Factory, Kalmar konstmuseum, Statens kulturråd och Konstnärsnämnden. Filmens viktigaste samarbetsparter är Samuel Nicolas (musik och ljud), Axel Diedrichs/Ungdomshuset UNIK i Kalmar (kamera och ljus), Nils Fridén (postproduktion), William Jewson (översättning), Filmform – arkivet för svensk experimentell film och videokonst (distribution). Regi, manus, klippning, röst: Malin Pettersson Öberg, 2015. Filmen innehåller glas formgivna på glasbruken i Kosta, Boda och Åfors av följande konstnärer: Elis Bergh, Oscar Dahl, R.A. Hickman, Paul Hoff, Anna Ehrner, Klas Göran Tinbäck, Ann Wåhlström, Hertha Hillfon, Monica Backström, Erik Höglund, Gun Lindblad, Bengt Edenfalk, Signe Persson-Melin, Rolf Sinnemark, Fritz Kallenberg, Gabriel Burmeister, Kjell Engman, Ann Wärff, Göran Wärff, Ulrica Hydman-Vallien, Bertil Vallien, Gösta Linderholm, Åsa Jungnelius och Ludvig Löfgren.

Nya filmklipp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun