Ny filmutbildning och summercamp

1 inlägg / 0 nya
Ny filmutbildning och summercamp

Hej,

Changemaker Educations på Södermalm i Stockholm kommer starta 2-4 veckors filmkurser i slutet av februari där allt från skådespelartekniker till cinematografi kommer gås igenom.
Bland annat kommer man ha tillgång till ARRI Alexa och Blackmagic kameror.

Sen i sommar kommer det att anordnas sommarläger som pågår i 1-2 veckor.

Det går att läsa mer på: http://cmeducations.se/utbildning/filmmaking-commercials och http://cmeducations.se/utbildning/futurefilms-summercamp

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun