Family Pack

Två tjejer tar ut sin frustration över dåliga familjeförhållanden, på en hamburgerdressing

Skrivet av: Frida Thelin

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun