Projektstart 2016-09-21

Projektet startades av Linn Markussen.

Skrivet av: Linn Markussen

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun