Alina Devecerski - Flytta På Dej

Musik video till sommaren 2012s största radio hit.

Skrivet av: Lucas Peña

 

Filmbasen.se drivs av Film Stockholm med stöd av Region Stockholm och Botkyrka kommun

© Region Stockholm och respektive upphovsman. Läs mer om Filmbasen

Finansiärer

Film Stockholm

Botkyrka kommun